8. Žádosti a informace

Přihlášku ke studiu na naší škole vyplňujte přes portál https://www.izus.cz/

Přijímací řízení probíhá v květnu a červnu. Jeho součástí je kromě vyplněné přihlášky talentová zkouška na kterou jsou žáci a rodiče telefonicky zváni.

Formulář k ukončení studia naleznete v příloženém souboru. Odhlášení musí být písemné. Vyplněný formulář můžete zasílat poštou, donést osobně vyučujícímu učiteli nebo do kanceláře školy.

K propagaci naší činnosti upřednostňujeme naše facebookové stránky https://www.facebook.com/profile.php?id=61554393811691 a https://www.facebook.com/vytvarka.zusvidnava. Na těchto stránkách zvěřejňujeme veškerá oznámení o tom, co ve škole připravujeme, jaké akce nás čekají i zprávy ze života naší ZUŠ včetně fotografií. 

« 6. IČ 7. Dokumenty »