Historie ZUŠ Karla Ditterse Vidnava

V roce 2005 oslavila ZUŠ Karla Ditterse Vidnava 35 let svého trvání. Jejímu založení předcházelo poměrně dlouhé poválečné období, ve kterém se o hudební dění v obci starala jesenická hudební škola. Ta od 7. 9. 1955 vysílala 1× týdně své dva učitele, aby ve Vidnavě vedli hudební kurzy. V září 1965 pak byla v obci zřízena pobočka hudebního oboru a ukončila svou činnost po 5 letech. 

Prvním ředitelem nově vzniklé hudební školy se stal v září 1970 Josef Kubíček. Od samotného počátku organizoval hudební dění na Vidnavsku, založil a vedl pěvecký sbor Vidnavanka a byl uměleckým vedoucím dechového orchestru LŠU. Jeho manželka Eva vedla dětský pěvecký sbor. Manželé Kubíčkovi uspořádali mnoho koncertů, na nichž rovněž účinkovali mnozí přední umělci. 

V září 1977 nastoupila jako ředitelka Jarmila Wolfová a od 1. 2. 1980 do konce června téhož roku ji vystřídal ve funkci Marian Šram. 

02Nejdéle sloužícím ředitelem pak byl Jan Štědroň, který vedl školu do konce února 1999, tedy téměř celých 19 let. Během této doby založil a organizoval některé akce, které výrazně překročily regionální charakter. Patřily k nim léčebné pobyty pro astmatické děti (zahájeny r. 1992 na horské chatě Švýcárna), dále festival pěveckých sborů a především Dittersova soutěž. Pan ředitel Štědroň se rovněž aktivně účastnil uměleckého dění (mnoho koncertů i natáčení pro rozhlas) a jako pedagog sklízel se svými žáky úspěchy v řadě soutěží, navíc někteří z nich pokračovali ve studiu hudby na konzervatořích. 

Po J. Štědroňovi školu řídila Alena Frélichová, současným ředitelem je Mgr. Jaromír Kuchař. V mezidobích (1. 3. 30. 9. 1999 a 1. 7. 2002 28. 2. 2003) vedli školu jako statutární zástupci střídavě Karel Brožek a Renáta Jeřábková. 

Jméno školy nejvíce pomáhali šířit hlavně učitelé a jejich žáci. O výrazné osobnosti v pedagogickém sboru neměla škola nikdy nouzi. Z velkého výčtu jmen bych rád jmenoval alespoň Zdeňka Machulu, Bohumila Krahulce, Zdeňka Floriana, Mgr. Bohuslava Holiše a Renátu Jeřábkovou za hudební obor, za výtvarný pak Mgr. Annu Žemlovou a Marii Mertovou. Důkazem jejich kvalitní práce byl vždy především kladný ohlas veřejnosti, ale také úspěchy v různých soutěžích, ve kterých žáci naší školy dosahovali a dosahují velmi dobrých výsledků, a to na okresní, krajské i celostátní úrovni. Někteří bývalí absolventi působí v renomovaných orchestrech jako profesionální hráči. 01
V roce 1992 získala škola čestný název ZUŠ Karla Ditterse Vidnava. K. Ditters byl významným hudebním skladatelem, který působil v Javorníku. Tam také měla vidnavská škola v letech 1975 1995 svou pobočku. Krédem tehdejšího vedení (a to platí dosud) bylo zajištění komplexního vzdělání dětem i v okolních obcích. Špatná dopravní situace byla příčinou vzniku odloučených pracovišť v Mikulovicích, Supíkovicích, Staré Červené Vodě, Černé Vodě, Žulové, Vápenné a Bernarticích. Takto mohou děti studovat hudbu či výtvarné umění (nedávno ještě i literárně dramatický obor) v místě svého bydliště. Svou pobočku měla škola také na Gymnáziu Jeseník, ta však byla v roce 2004 kvůli existující kmenové ZUŠ v Jeseníku zrušena.  

Škola nadále pořádá Dittersovu soutěž. Během uplynulých 12 ročníků se jí zúčastnilo 1 410 žáků v 416 komorních souborech ZUŠ a 400 studentů v 80 souborech konzervatoří a vysokých hudebních škol.  

35. výročí, to je důvod k oslavě a k té patří zase dárky. Ty nejkrásnější nám dali žáci naší školy, kteří se letos zúčastnili krajského kola soutěže ve hře na dechové nástroje. Historicky nejúspěšnější výsledky zaznamenali: Petr Přikryl 1. místo ve hře na trubku, Pavel Salva 3. místo opět ve hře na trubku, Jana Krajíčková 1. místo ve hře na lesní roh, Kristýna Mahdalíková, Nela Ruská, Samuel Dolinský a Klára Žerníčková obsadili 2. místa ve svých kategoriích ve hře na zobcovou flétnu. 3. místo navíc přidala ve hře na stejný nástroj Anna Erteltová. Více žáků jsme v krajském kole ani neměli!

UložitUložitUložitUložit

« Kontakt Školní vzdělávací program »