1. Název

Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava

V letech 1967–1974 byla budova zámku opravena pro Základní uměleckou školu ve Vidnavě (od roku 1992 ZUŠ Karla Ditterse Vidnava).

« Ukázky prací 2. Důvod a způsob založení »