Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ 2024

Hra na kytaru - 

Matěj Zeleňák obsadil ve své kategorii 3. místo a Filip Seitl obsadil ve své kategorii. 2 místo.

vyučující - Pavel Plhák

Hra na klavír - 

Anežka Bulguri získala 1. místo s postupem do krajského kola, Terezka Bolfíková 1. místo a Natálka Novosadová 2. místo

vyučující - Valerija Pištáková

Jakub Kirchner a Magdalena Šochová získali 1. místo s postupem do krajského kola

vyučující - Radmila Jirásková 

Hra na violoncello - 

Lara Škrobánková získala ve IV. kategorii 1. místo a Štěpán Andrle získal v VII. kategorii rovněž 1. místo s postupem do krajského kola

vyučující - Jaromír Kuchař

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme k výsledkům. 

« Jaro v naší ZUŠ Rozloučení s absolventy »