Výsledky krajského kola soutěže ZUŠ 2024

Krajské kolo ve hře na klavír se v Hranicích konalo od 25. 3. 2024. První den naši školu reprezentovala Anežka Bulguri, žákyně paní učitelky Pištákové, a obsadila ve své kategorii 2. místo. Druhý den reprezentovali naši školu žáci ze třídy paní učitelky Jiráskové, a to Magdalena Šochová, která získala 3. místo a Jakub Kirchner Čestné uznání.

Krajské kolo ve hře na smyčcové nástroje se konalo 11. 4. 2024 v Olomouci. Naši školu reprezentoval ve hře na violoncello Štěpán Andrle a získal 3. místo. 

Všem soutěžícím moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci nejen jim, ale i jejich vyučujícím a korepetitorce. 

« ZÁPIS Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 »