Výtvarný obor / výuka/ Květen - Červen

  • II. pololetí 2020/2021 - jednotlivá zadání DV najdete v přiložených souborech.

  • Odkaz na FB stránky naleznete v pravé horní části webových stránek - F
  • Od 10.5.2021 probíhají konzultační hodiny. Info s rozpisem skupin bylo zasláno na email zákonným zástupcům žáků.

Distanční výuka probíhá u žáků, kteří se neúčastní konzultačních hodin.

  • tel: 774 724 880 - Hana Polčáková,DiS.

Vypracovaná díla posílejte na uvedené kontakty ve formátu JPEG (obrázek, foto)

  • email: hanapolcak@seznam.cz

  • msg: vytvarka hudebka zusvidnava

« Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021 Zápis na školní rok 2021/22 a informace k talentovým zkouškám »