Distanční forma výuky - Výtvarný obor

23. týden  -   25.týden ( 1.6. - 19.6. 2020) 

Výtvarná technika: kresba, malba

Pomůcky: tužka B1,2,3..8, pastel, uhel, tempery, vdovky, pastelky, fixy, tuš...

Formát: A3

Výtvarné zadání: studijní kresba, malba - volná tvorba

Sestavte výtvarnou řadu ( sérii obrázků) ve stejném tématu. Snažte se zachytit reaálnou podobu předmětu, postavy, situace, místa

Například:

Rodina

a) portrét člena rodiny

b) posezení na grilovačce

c) zátiší s plody z naší zahrádky

Architektura

a) moje ulička kde bydlím

b) hory co nás obklopují

c) u nás vřece 

atd...rostliny, zvířata, povrchy, barvy, obloha, cokoliv vás zaujme...

Práce už nebudou zařazeny do výtvarné soutěže, která již byla ukončena a slavnostní vyhlášení bude zveřejněno na našich stránkách dne 19. 6. 2020.

« Distanční forma výuky - Výtvarný obor Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021 »